Dostęp do
bocznic kolejowych
Dostęp do węzła
autostrady A6
7 km
do portu morskiego
30 km
do portu lotniczego
Tereny uzbrojone
w media
plan zagospodarowania
przestrzennego
dojazd komunikacją
publiczną
10 ha
terenów inwestycyjnych

Dunikowo Business Park to jedyny park przemysłowy w Szczecinie o wszechstronnym przeznaczeniu, z bezpośrednim dostępem do bocznicy kolejowej oraz węzła drogowego przy autostradzie A6.

Tereny inwestycyjne z obowiązującym MPZP o powierzchni ponad 10 ha są oferowane pod długoterminową dzierżawę jak również pozwalają realizować szereg operacji przeładunkowych kolejowo – drogowych. Pełne uzbrojenie w media oraz dostosowane areału do potrzeb inwestycji jest kluczowym celem DBP.

Przygotowując tereny dla Inwestorów, możemy podjąć szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury, również kolejowej i drogowej. Duży potencjał Parku z uwagi na lokalizację przy Autostradzie A6 w ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28 oraz Głównej międzynarodowej linii kolejowej AGC. Dynamiczny rozwój DBP znajduje uznanie nie tylko wśród Inwestorów, ale także innych podmiotów korzystających z infrastruktury (bocznicy).

Dołącz do partnerów